Aydınlatma metni ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa, bizi +90 216 587 33 33 nolu telefon numarasından arayabilirsiniz.

Aydınlatma Metni


İşbu  aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında 'veri sorumlusu' sıfatıyla Şengüller Telekomünikasyon ve Dayanıklı Tüketim Mamulleri Pazarlama A.Ş. (Bu metinde 'Şengüller' olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

 

Şengüller tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Şengüller'in koruması altındadır. Şengüller, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Kişisel veriler, Şengüller tarafından KVKK'na ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte olup, ilgili kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler; aşağıdaki metni inceleyerek, Şengüller tarafından 'veri sorumlusu' sıfatıyla işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılan alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

 

Şengüller tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Şengüller'in satış kanalları, çağrı merkezi, internet sitesi ve benzeri kanallar aracılığıyla temin edilerek ve Şengüller'in ürün ve hizmetlerini kullanımınız süresince oluşturularak, aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel verileriniz işlenebilmektedir:

 

·         Adınız, soyadınız, telefon numaranız, TC Kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, müşteri numaranız, sözleşme numaranız, aboneliğinize dair tarafınıza atanan kullanıcı kimliğiniz gibi sizi tanımlayabileceğimiz kişisel verileriniz,

·         Doğum yeriniz ve tarihiniz, medeni durumunuz, cinsiyetiniz ve sair kimlik bilgileriniz,

·         Turkcell aboneliğiniz kapsamındaki tarife ve paket bilgileriniz, katma değerli servis abonelikleriniz, fatura, finansal ve borç bilgileriniz, abonelik türünüz ve kanalınız, abonelik statünüz (iptal, aktif vb.) gibi temel abonelik bilgileriniz,

·         Turkcell Cihaz kampanyalarına ve servislerine aboneliklerinizde finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapabilmek için kredi notunuz vb. bilgileriniz,

·         Satış ve müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,

·         Kredi kartı ve banka kartı bilgileriniz, şube kodu, hesap numara ve sair banka bilgileriniz,

·         Satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileriniz gibi satış aracılığı ile elde edilen verileriniz,

·         Katma değerli servisleri kullanım miktarınız, sağladığınız içerik ve kişisel bilgiler ve sair kayıtlarınız gibi kullanım detaylarınızı içeren kişisel verileriniz,

·         Şengüller'in internet sitelerindeki davranış bilgileriniz ile Trafik verilerinizden üretilen kullanım verileriniz, sağladığınız içerik ve kişisel bilgiler ile belirli ürün ve hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin tercihleriniz,

·         İnternet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, ilgili konum bilgileri vb. gibi trafik verileriniz,

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 

Kişisel verileriniz, abonelik sözleşmesi, bayiler ve sair yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, web sitesi, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmektedir.

 

Şengüller her durumda KVKK'nun 4. maddesindeki genel ilkelere bağlı kalarak kişisel verilerinizi hukuka uygun şekilde belirli, açık ve meşru amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.

 

Aşağıdaki kişisel veri işleme amaçları, işlenen kişisel veri türleri yararlandığınız ürün ve hizmetler ya da talep ve rızanıza göre farklılık gösterebilecektir.

 

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

·         Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,

·         Faturalama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve tüketici şikâyetleri ile arabağlantı ve faturalama anlaşmazlıkları başta olmak üzere, uzlaşmazlıkların çözülmesi,

·         İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

·         Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, şebeke trafiğinin yönetimi ve arabağlantı işlemlerinin gerçekleştirilmesi Ürün ve hizmetlerin fayda, koşul, ücretlendirme, üyelik, çekiliş, yarışma, ödül hususlarında bilgilendirilmeniz ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, Tüketici şikâyetleri ve uzlaşmazlıkların çözülmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması, sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması,

Saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.

 

Şengüller'in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, şebeke trafiğinin yönetimi ve arabağlantı işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Adres değişikliği sebebiyle cayma bedelsiz abonelik iptali veya kampanya/paket değişikliği talebiniz olması halinde bu talebinizin yerine getirilmesi,

Ürün ve hizmetlerin fayda, koşul, ücretlendirme, üyelik, çekiliş, yarışma, ödül hususlarında bilgilendirilmeniz ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek taleplere istinaden analiz ve profilleme yapılması, ürün ve hizmetlerin sunulması,

Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,

Tüketici şikâyetleri ve uzlaşmazlıkların çözülmesi, çağrı merkezi hizmeti sunulması,

Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlama çalışmalarının yürütülmesi;

 

Saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.

 

Yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir. Acil yardım çağrısı durumlarında yerinizin tespit edilmesi ve yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması amacıyla konum bilginiz işlenmektedir.

 

Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlama çalışmalarının yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgilerinizden alenileştirilmiş olanlar, alenileştirilme amacına uygun olarak işlenmektedir.

Rehbere kayıtlı olmanız halinde rehberlik tabanlı hizmetlerin sunulması amacıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileriniz işlenmektedir.

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Ürün ve hizmetlerin sunulması, sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi, şikâyet süreçlerinin yürütülmesi ve takibinin sağlanması amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.

 

Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi ve kredi notu kontrolünüzün yapılması amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.

 

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şengüller'in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; kredi notu kontrolünüzün yapılması ve raporlanması; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması, şebeke trafiğinin yönetimi ve arabağlantı işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 

Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlama çalışmalarının yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması,

 

Risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti,

 

Bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

 

Yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi, amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.

 

Açık rızanızın bulunması durumunda:

 

Dijital abonelik süreçlerinde dijital imza kullanarak abonelik işlemlerinizi gerçekleştirmeniz halinde biyometrik imzanız, engellilik/sağlık bilgilerinizi bizimle paylaşmanız halinde bu verileriniz, ilgili konularda ayrıca açık rızanız alınarak işlenmektedir.

 

Ayrıca yine aşağıdaki amaçlar kapsamında özel olarak açık rıza vermeniz halinde kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir:

 

Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirimlerden haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma olanaklarının sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,

 

Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, analiz ve profilleme yapılması hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi,

 

Kredi notu kontrolünüzün yapılması,

 

İş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin tanıtılması,

 

Hizmetlerimiz kapsamında kredi kullanımı başvurusu yapmanız ya da mobil ödeme hizmetlerinden yararlanmanız halinde bu hizmetlerin sunulması, risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti.

 

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI

 

Şengüller tarafından kişisel verileriniz Aydınlatma Metni'nde yer verilen amaçlarla Kanun ve sair mevzuat kapsamında, aşağıdaki yurt içi ve yurt dışındaki alıcı gruplarına aktarılmaktadır.

 

·         Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına,

·         Ürün ve hizmetlerin sunulması, tanıtılması amaçlarıyla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi'ne,

·         Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,

·         Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalara,

·         Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinize,

·         Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere,

·          

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

 

KVKK'nun 11. maddesi gereğince bu Aydınlatma Metni'nin 'İletişim' bölümünde yer alan yöntemlerle Şengüller'e başvurarak;

 

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·         Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

 

İLETİŞİM

 

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı, aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

 

·         Şengüller'e daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun şekilde hazırlanmış olarak [email protected] adreslerine e-posta ile,

·         'Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu'nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden, [email protected] KEP adresine e-posta yoluyla

·         Formun çıktısını aldıktan sonra Formu yazılı olarak doldurarak ve kimlik bilgilerinizi tevsik edici belgeleri başvurunuza ekleyerek 'Şengüller Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi Gökçe Sk. No:11 - Maltepe/İstanbul' adresine posta yoluyla veya noter vasıtasıyla, gönderebilirsiniz.

 

Yazılı olarak iletilen başvurularda Şengüller veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.

 

AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

 

Bu Aydınlatma Metni Şengüller tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Şengüller bu Aydınlatma Metni'nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Aydınlatma Metni'ndeki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz. Aydınlatma Metni'nde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.